Hình ảnh

Đại hội thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu

Ngày 29.10.2016

VIDEO về Đại hội thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu trên VTV

Ngày 29.10.2016