Danh sách BCH và Ban kiểm tra Liên hiện Hội người VN tại Châu Âu khóa 1

STT Quốc gia Họ và Tên Chức danh
1 Pháp Nguyễn Hải Nam Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp
2 Slovakia Lê Hồng Quang Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Slovakia
3 Slovakia Phạm Hùng Phó Chủ tịch Hội NVN, phụ trách doanh nghiệp
4 Slovakia Nguyễn Kim Đăng Phó Chủ tịch Hội NVN tại CH Slovakia
5 Đan Mạch Phan Kế Đạt Doanh nhân Việt Nam tại Đan Mạch
6 Bulgary Lê Thanh Hoàng Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgary
7 Bulgary Hồ Thị Kiều Nga Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgary.
8 Rumani Phạm Duy Hưng Quyền chủ tịch Hội người Việt Namtại Rumani
9 Rumani Đặng Xuân Lộc Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp VN tại Rumani
10 Séc Hoàng Đình Thắng Chủ tịch danh dự Hội người VN tại Séc
11 Séc Nguyễn Duy Nhiên Chủ tịch Hội người VN tại Séc
12 Séc Trần Quang Hùng Ủy viên BCH Hội NVN tại Séc
13 Séc Vũ Thị Hà Phó CT Hội người VN - Chủ tịch Hội phụ nữ VN tại Séc
14 Áo Trần Thanh Hằng Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo
15 Áo Vũ Quốc Trung Chủ tịch Hội người Hải Phòng tại Áo
16 Ba Lan Lê Thiết Hùng Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan
17 Ba Lan Nguyễn Việt Triều Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan
18 Ba Lan Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Ba Lan
19 Thụy Điển Lê Sơn Hà Chủ tịch Hội văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển
20 Tây Ban Nha Bùi Nguyễn Tấn Long Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Barcelona
21 Hungari Vũ Quý Dương Chủ tịch Hiệp hội người VN tại Hungari
22 Hungari Phùng Kim San Phó Chủ tịch Hội người VN tại Hungari
23 Hungari Bùi Minh Phong Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungari
24 Irland Đinh Đình Thủy Phó Chủ tịch Hội Việt Ái
25 Anh Phan Ty UV BCH Hội người VN tại Anh
26 Na Uy Bùi Việt Hưng Chủ tịch Hội các GĐ Việt Nam tại Oslo
27 Na Uy Nguyễn Phương Dung Phó CT Hội người Việt Quê hương tại Na Uy
28 Phần Lan Bùi Thanh Thúy Maria Phó chủ tịch Hội người VN tại Phần Lan
29 Phần Lan Phạm Xuân Sách Việt kiều nòng cốt
30 Đức Phạm Ngọc Kỳ Chủ tịch Hội Doanh nghiệp VN tại CHLB Đức
Ban kiểm tra
1 Trưởng ban Vũ Hữu Nam Phó chủ tịch Hội người VN tại CH Séc
2 Thành viên Đặng Ngọc Hân Ủy viên BCH Hội người VN tại Ba Lan
3 Thành viên Nguyễn Duy Vũ Ủy viên BCH Hội người VN tại Slovakia