Thư cảm ơn của Ban tổ chức Đại hội lần thứ nhất – Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu

Kính gửi:

Đại sứ quán và các Đoàn đại biểu của các nước tham dự Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu

Ngày 29/10/2016, tại Trung tâm hội nghị Praha đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu, với sự tham gia của 150 đại biểu, khách mời, ban tổ chức và các phóng viên báo chí truyền thông trong nước và trong cộng đồng người Việt nam tại cộng hòa Séc.

Chi tiết
Mục đích các hoạt động của Liên hiệp gồm củng cố, phát triển các mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ giữa người Việt Nam tại châu Âu; phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Âu; giúp đỡ công dân Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng châu Âu